Geschiedenis

In 1999 werd er een werkgroep samengesteld door de gemeente en stichting Synthese voor Blitterswijck om actief mee te denken aan een plek voor de jeugd. Er werd op 20 april 2000 een jeugddebat gehouden in het Gemeenschapshuis. Daar zat een groep jongeren, die samen met Synthese, een plek aan het voorbereiden waren onder het podium in de kelder van het parochiehuis. Maar niemand was daar echt blij mee. De jongeren wilden eigenlijk een wat grotere ruimte. Conclusie was, dat er een alternatief gezocht moest worden.

 

Een aantal mensen uit de werkgroep (afkomstig van andere (jeugd)besturen uit het dorp) zijn toen samen aan de slag gegaan. Op 11 juni 2001 werd de stichting Domus Iuvenicis Mosae (DIM) opgericht. Domus = huis, Iuvenicis = voor de jeugd en Mosae = aan de Maas, en dat alles in het Latijn. De stichting was nodig voor bouwvergunningen, fondsen, subsidies en bankrekening. De stichting telt 7 bestuursleden. Het bestuur dacht de ruimte snel te realiseren en organiseerde in samenwerking met vele jongeren in juli 2000 een moddergevecht. De opbrengst heeft 4 jaar geparkeerd gestaan op een rekening.

Na 4 jaar soebatten en op papier 10 verhuizingen, werd het Honk aan de Maasweg in het gedeelte waar voorheen de kinderopvang zat de definitieve plek. DIM huurt het gebouw van stichting het Gemeenschaphuis, maar verbouwt het wel naar eigen idee en tekening. Op 16 oktober 2004 werd gestart met de sloop van muren in het pand. Op 1 november 2004 ging de bouw van start. De opening vond plaats op 26 maart 2005, het resultaat is schitterend.

 

Om de inrichting van het pand te kunnen bekostigen werd Stichting DIM in 2006 financieel gesteund door o.a. de volgende sociale fondsen:

  • Stichting Kinderpostzegels
  • Oranjefonds
  • VSB Fonds
  • Steunfonds Madurodam

Per 1 januari 2008 heeft een gedeelte van het bestuur na 9 jaar lang hard zwoegen het stokje aan de jongere garde overgedragen. Vele van deze afgetreden bestuursleden waren vanaf de oprichting van de stichting nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van onze jongerensoos. Het werk dat zij voor de Blitterswijckse jeugd gedaan hebben is geweldig en het resultaat van deze inzet is overduidelijk terug te zien in de huidige stand van zaken.

Vanaf 2015 is OJC DIM bezig met de realisatie van een nieuw jongerencentrum naast het gemeenschapshuis in Blitterswijck, welke medio begin 2019 klaar moet zijn. Na 13 jaar krijg OJC DIM een nieuwe locatie.

 

In Maart 2018 hebben een aantal bestuursleden, die jaren voor DIM klaar hebben gestaan, besloten om het stokje door te geven aan een nieuw bestuur. Op dit moment is het bestuur van DIM druk bezig om dit nieuwe bestuur te vormen.