Huisregels

 Entree

Om de rust in de buurt te bewaren maakt OJC DIM gebruik van de ingang bij De Zaal. De deur aan de Maasweg wordt dus slechts als nooduitgang gebruikt.

 Parkeren

Fietsen, brommers, scooters moeten in bij de fietsenstalling voor De Zaal. Auto’s moeten op het plein. Om overlast bij de buurt te voorkomen mag dit niet in de Maasweg.

 Barcommissie

Er is een barcommissie van ongeveer 25 jongeren boven de 16 met een IVA certificaat en/of Sociale Hygiëne. Zij verzorgen bardiensten en zijn eindverantwoordelijk binnen onze soos. Bezoekers dienen aanwijzingen van deze vrijwilligers op te volgen.

 Houd het netjes

Houd het netjes binnen onze soos. Ruim je eigen rommel op en voorkom dat er materiële schaden aangericht wordt. Als er sprake is van opzet worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

 Buurt

Wij hebben goed contact met onze buurtbewoners, dit willen we graag zo houden. Houd het buiten netjes en zorg voor orde en rust op straat.

 Soosverbod

Bij buitensporig, ongewenst of storend gedrag of ontoelaatbare acties kan het bestuur besluiten een soosverbod in te stellen voor de desbetreffende person(en). Iemand met een soosverbod komt voor een bepaalde tijd niet meer binnen in de soos. De lengte van het verbod is afhankelijk van de gepleegde daad. In zeer ernstige gevallen kan de politie worden ingeschakeld. Indien de betreffende persoon minderjarig is, kan als gevolg van een actie contact opgenomen worden met de ouders/verzorgers van deze persoon.

 Alcoholgebruik

Bij OJC DIM wordt geen alcohol verkocht en geschonken onder de 18 jaar. Drink met mate!

 Drugsgebruik

Binnen OJC DIM geldt een zero tolerance beleid op het gebied van soft- en harddrugs. In en om de soos wordt dit niet gebruikt. Ook onder invloed van drugs zijn bezoekers niet welkom. Als dit wel gebeurd volgt er een soosverbod.