Huisregels

  • Fietsen, brommers, scooters en auto’s moeten op het plein, of bij de fietsenstalling voor de Zaal geparkeerd worden. Om overlast voor de buurt te voorkomen dus NIET in de maasweg
  • Er is een barcommissie van ongeveer 25 jongeren boven de 18 jaar met een IVA certificaat en/of Sociale Hygiëne. Zij verzorgen de bardiensten en zijn eindverantwoordelijk binnen onze soos. Bezoekers dienen aanwijzingen van deze vrijwilligers op te volgen.
  • Houd het netjes binnen onze soos! Ruim je eigen rommel op en voorkom dat er materiële schade komt. Als er sprake is van opzet worden deze kosten op de veroorzaker verhaald.
  • Wij houden goed contact met onze buurtbewoners, dit willen we graag zo houden. Houd het buiten netjes en zorg voor orde en rust op straat. Dit is voor iedereen het beste.
  • Bij buitensporig, ongewenst en storend gedrag of ontoelaatbare acties kan het bestuur besluiten een soosverbod in te stellen voor personen. Iemand met een soosverbod komt voor een bepaalde tijd niet meer binnen in de soos, de lengte van het verbod is afhankelijk van de gepleegde daad. Als gevolg van de sanctie wordt contact opgenomen met ouders en/of verzorgers van minderjarige personen, ook kan in sommige gevallen de politie worden ingeschakeld. Denk dus goed na bij wat je doet!
  • Er wordt geen alcohol geschonken en verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Binnen OJC DIM geld een zero tolerance beleid op hard en softdrugs. In en om de soos word dit niet gebruikt. Ook onder invloed van drugs zijn bezoekers niet welkom in onze soos. Als dit wel gebeurd volgt er een soosverbod. Samen zorgen we voor een veilige soos voor iedereen!